FÁZA IV

IV. Fáza (udržiavacia). 
V záverečnej "nadstavbovej" fáze doporučujeme klientom personalizovaný jedálniček.
 
Je zostavený podľa individuálnych požiadaviek klienta s možnosťou zahrnúť a akceptovať rôzne intolerancie a alergie na potraviny. Klient obdrží e-mailom dva dotazníky, a po ich vyplnení sa nastaví stravovací plán, ktorý má  od cca 50 strán.
Sú tam rôzne druhy raňajok, desiat, obedov, olovrantov a večerí. Je tam množstvo receptov, presný postup prípravy. Jedálniček učí klienta zdravému stravovaniu s využitím bežne dostupných zdravých potravín.
Vďaka zostavenému plánu stravovania je klient (bez predchádzajúceho absolvovania ketodiéty) schopný za mesiac zdravo a bez jojo efektu znížiť hmotnosť aj o 2-4 kg, resp. trvalo udržať hmotnosť získanú absolvovaním jednotlivých troch FÁZ predchádzajúcej ketodiéty.
 
Pre objednanie personalizovaného jedálnička nás kontaktujte e-mailom, alebo ho objednajte tu.
 

Personalizovaný jedálniček obsahuje:

  • Základná zdravotná, osobná anamnéza
  • Analýza súčasných stravovacích návykov na úrovni mikronutrientov
  • Personalizovaný stravovací plán v elektronickej podobe.

 

Časté chyby počas udržiavacej fázy:
 
  • nerešpektovanie veľkosti porcií nastavených v jedálničku
  • slabá, resp. žiadna fyzická aktivita
  • vrátenie sa k pôvodným stravovacím návykom