Diétny plán

Ľahká nadváha

Chcem chudnúť od 5,5 ...

Stredná nadváha

Chcem chudnúť od 8,5 ...

Veľká nadváha

Chcem chudnúť od 12,5...

Extra nadváha

Chcem chudnúť od 18 k...