Vstúpte do eshopu

"Cookie"  je malé množstvo dát (len niekoľko bytov), ktoré zaslal WWW server do prehliadača. Tieto dáta sú po určitú doby v prehliadači uložené a sú zasielane späť serveru s každou ďalšou požiadavkou na ďalšiu WWW stránku. Takto uložená informácia je známa iba prehliadaču, ktorému bola zaslaná a je zasielaná len určenému serveru, obvykle tomu, ktorý ju zaslal.

K čomu slúžia cookies?

Používajú sa predovšetkým k rozlišovaniu užívateľov. Potom, ako sa užívateľ prihlási, je jeho prehliadaču šifrovane zaslaný cookie. Ten potom slúži k overeniu autenticity užívateľa u  všetkých ďalších požiadaviek stránky. Cookie je zmazaný v okamihu, kedy sa užívateľ odhlási. K jeho strate dôjde tiež vtedy, pokiaľ užívateľ zavrie svoj prehliadač, alebo keď vyprší jeho platnosť.

Je to bezpečné?

Cookie nemôžu serveru poskytnúť žiadne dáta z Vášho pevného disku, neprezradia mu emailovú adresu ani žiadne iné informácie o užívateľovi prehliadača. Cookie samotné sú prenášané v rámci šifrovaného spojenia a nie sú ukladané na disk, takže nikto ich nemôže získať ani zachytením „po ceste“, ani z Vášho disku. Naviac, každé cookie v sebe obsahujú čas svojho vytvorenia a sú platné len krátky čas po vytvorení. Následne sa stávajú celkom nepoužiteľné.