Vstúpte do eshopu

BMI (Body mass index) v je obľúbenou aj keď len orientačnou kontrolou merania obezity. Na internete je možné nájsť veľa kalkulačiek pre meranie BMI od jednoduchého vzorca BMI = hmotnosť (kg) : (vaša výška v metroch x vaša výška v metroch) po tie komplikovanejšie a presnejšie, kde sa pridáva aj vek, pohlavie a pod.

Podrobnejší popis BMI indexu pre európsku populáciu - tabuľka BMI

< 16,5Podvýživa. Čím je číslo menšie, tým sa viac približujete k podvýžive. Týka sa to ľudí trpiacich anorexiou či bulimiou. Doporučujeme konzultovať váš stav s lekárom.
16,5 - 19,0

Stav chudosti.

19,0 - 25,0Ideálna a zdravá váha. Pri takom BMI indexe by ste si mal/a svoju váhu udržať vhodnou stravou a dostatkom pohybu.

25,0 - 30,0Mierna nadváha. V hraniciach tohoto BMI indexu, máte zvýšené riziko vysokého krvného tlaku či srdcových ťažkostí. Poukazuje na zlé stravovacie návyky (nadmerná konzumácia potravy večer a v noci, alebo nevyvážený podiel tukov a iných zložiek potravy).

30,0 - 35,0Mierna obezita. Zlá životospráva a málo pohybu. Vhodné k redukcii hmotnosti.
35,0 - 40,0Obezita. Jedná sa už o pomerne vážne zdravotné riziko, spravidla o ľudí so zlou životosprávou a minimálnym pohybom. BMI index nad 35 už nie je možné ignorovať.

40,0

Ťažká obezita. Je už nevyhnutná zmena stravovacieho režimu a návykov nakoľko je vážne ohrozené vaše zdravie. Musíte radikálne zmeniť svoj životný štýl. Vzhľadom k vážnosti tohoto stavu je nutná konzultácia s lekárom alebo odborníkom na zdravú výživu.

Podľa nášho názoru i názoru množstva odborníkov je však možné zhrnúť výpočet (BMI index kalkulačka) nasledovne. Stačí si krajčírskym metrom zmerať obvod v pásu a rýchlo zistíme, či máme problém.

Obvod pásaZvýšené rizikoVysoké riziko
Muži

> 94 cm

> 102 cm

Ženy

> 80 cm

> 88 cm